H.E Hon. David Kones Kecheiyat

Deputy Governor
David Kones
Deputy Governor - Nakuru City
Skip to content